Odpłatności za obiady w Przedszkolu

Odpłatności za opłatę stałą i wyżywienie dzieci z Przedszkola Publicznego w Łęczycach można dokonać osobiście u Intendentki w Szkole lub przelewem na niżej wymieniony rachunek:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘCZYCACH,

ul. Topolowa 1, 84-218 Łęczyce

Bank KBS O/Łęczyce

Nr r-ku: 51 8350 0004 3900 3039 2000 0010